אז מי אנחנו?

תלמוד תורה דברי יחזקאל הוקם לפני קרוב ל20 שנה, בתחילת דרכו כת"ת למשפחות של בעלי תשובה מכל הגוונים, במטרה לגדל בני נוער לתורה וליראת שמים בסביבה תומכת, אוהבת, ומאפשרת צמיחה פנימית ובריאה, מתוך ראייה רחבה של כלל עם ישראל.

בשנים האחרונות התבססנו במבשרת ציון, ועתה אנו גדלים וקולטים תלמידים מרחבי היישוב ומהיישובים הסמוכים (ואף תלמידים רבים מירושלים אשר מוצאים בנו את המענה הראוי).

אוכלוסייה:
הת"ת מורכב מתלמידים בעלי רקע משפחתי וקהילתי מגוון, החל ממשפחות אברכים, ליטאים וספרדים, משפחות מהציבור החסידי, החרדל"י, תלמידי ובוגרי כולל מר"ץ במבשרת ציון, וכמובן משפחות רבות של בעלי תשובה על גווניו השונים והייחודיים.

הצוות גם הוא רבגוני, ומורכב מבוגרי ישיבות הסדר, בוגרי ישיבות חרדיות, ובעלי תשובה וותיקים.

העבודה החינוכית הרחבה בת"ת מאפשרת להעצים את התלמיד, בלימוד, באחריות אישית, בעבודה פנימית, ולצמוח במקום בו הוא מקבל תמיכה ובנייה ממקום של לימוד ואמון.
הלימודים כוללים כמובן לימודי קודש, ובצידם לימודים כללים (אנגלית ומתמטיקה לשון ועוד)
האוירה הייחודית והחמה יוצרת דיאלוג בגובה העיניים החל מגיל צעיר, ומהווה כר פורה לאמון ושיח בין הצוות לתלמידים, ובינם לבין עצמם.

תלמוד התורה עשיר ברוח ובחסד, באהבת התורה והאדם.
התלמידים שמחים לבוא ונהנים מכל רגע, וגדושים בלימוד באווירה ביתית וחמה.

So, who are we?

Talmud Torah Divrey Yechezkel was established twenty years ago.  The school was originally founded for the families of baalei tshuva from all walks of Orthodox life.  The goal was to raise boys to Torah and fear of Hashem in a supportive and loving environment enabling the growth of inner spirituality, health and ahavat Yisrael.

In recent years, our campus has been located in Mevaseret Zion.  Now, we are growing and absorbing students from all over the area.  

Many students even come to us from Jerusalem.  Families from Jerusalem tell us time and time again that there is no match to our focus on middot and ahavat Yisrael in a framework where classical Torah learning, according to our cherished mesorah,  is the main priority. 

Talmud Torah Divrey Yechezkel has students with notably diverse backgrounds from all shades of the Orthodox spectrum.  Our families include children of those who learn in kollel, Litvaks  and Sfaradim, Chasidim, chardalnikim and graduates of the Meretz Kollel in Mevaseret Zion.  This includes children of frum-from-birth families as well as, of course, baalei tshuva

The staff is also quite diverse and includes graduates of hesder yeshivot, haredi yeshivot and veteran baalei tshuva institutions.

The extensive investment we put into chinuch at our Talmud Torah empowers the student in learning, in personal responsibility and in working on himself.  

Our students flourish because we provide support and structure from a place of learning and trust. The studies include, of course, limudei kodesh as well as core general studies (English, mathematics, language, etc) which are taught at a professional level.

The unique and warm atmosphere creates eye-level dialogue from an early age.  This builds fertile ground for trust and dialogue between staff and students, as well as among students themselves.

Talmud Torah Divrey Yechezkel is a place that is rich in spirit and kindness for students to learn love of Torah and man.

Rabbi Daniel Glanz, an American immigrant, explains why Divrei Yehezkel was the answer to his – and many other families’- prayers.

“When we first made aliyah, we were told we have to make a choice:  commitment to Talmud Torah, ahavas Yisrael, or middos.  We tried different schools for our boys but we couldn’t find the right combination and we even thought about moving back to America.  That’s when Hashem sent us Divrey Yechezkel.”

The students are happy to come to school and enjoy every moment.  Their time is full of learning in a warm, accepting atmosphere that feels like home.