תורה. אחדות. שמחה.

תלמוד תורה דברי יחזקאל

קמפיין Causematch שלנו מתחיל ביום רביעי ה-2 במרץ בשעה  0:00 ומסתיים ביום חמישי ה-3 במרץ בשעה 23:59 – כל תרומה תואמה במהלך הזמן הזה והיא קריטית להצלחתנו. בבקשה תתרומו!!

Our Causematch campaign starts Wednesday March 2nd at 12am and ends on Thursday, March 3rd at 11:59 PM – every donation will be matched during that time and is critical for our success.  Please donate!!

הכירו אותנו

Get To Know Us

תלמוד תורה דברי יחזקאל נוסד על ידי קהילה תורנית בית מאיר, קהילה המעוניינת לקיים לימוד בעל זהות מיוחדת מבחינה חינוכית וערכית.

הת"ת מחנך את תלמידיו לתורה ולמצוות, לדרך ארץ ולמידות טובות, ושואף להכוונת הבנים היקרים לישיבות הקדושות, ולעולם של אהבת תורה.

הת"ת שואף להצמיח תלמידים יציבים לימודית מתוך בריאות נפשית, תלמידים אשר צועדים יד ביד עם הצוות ולא כנגדו. צוות חזק, מגובש וסמכותי תורם לעמידה המרכזית של המקום כולו ובכללו של התלמיד אשר קונה את המבנה הפנימי היציב של המערכת כולה, ומתוכו מצמיח אישיות יציבה.

צוות הת"ת עובר השתלמויות וסדנאות פנימיות, המקנות למלמדים מבט על התלמיד ועל עצמם, והבנת התהליכים העוברים על הפרט ועל הכלל.

במקביל אנו מזמינים את ההורים להשתתף בסדנאות המועברות על ידי מנחים שונים המתמחים בדינמיקה בין הצוות / הורים לתלמידים.

פרוייקט "שלבים" מבית קרן וולפסון נותן סיוע נכבד, הן למערכת הבית-ספרית והן עזרה להורים.

במקום פועל יועץ חינוכי הנותן מענה להורים ותלמידים הזקוקים לסיוע, וכן מורה להוראה מקדמת הלומדת עם תלמידים הזקוקים לקידום אישי.

כמו כן אנו נעזרים במספר חונכים הלומדים עם תלמידים במהלך ולאחר שעות הלימודים, ונותנים מענה לימודי ורגשי.

תתלמוד תורה דברי יחזקאל פתוח למשפחות המעוניינות לחנך את בניהם על אהבת התורה והאדם, בכל גווני הקשת האורתודוקסית.

Talmud Torah Divrei Yechezkel was founded by the Beit Meir Torah community, a community with a distinct identity in terms of education and values.

Divrei Yechezkel educates its students in Torah and mitzvos, Derech Eretz and good virtues.  We strive to guide our precious boys to the holy yeshivas and to the world of love of Torah.

Divrei Yechezkel strives to nurture academically stable students with a focus on mental health. We create a relationship with our students so they want to walk hand in hand with the staff. A strong, cohesive and authoritative team contributes to the central standing of the whole place.  The student happily benefits from the stable internal structure of the whole system.

The Divrei Yechezkel team undergoes internal training and workshops, which give teachers the tools to understand the students as well as themselves.  We also train our faculty to understand the processes that the individual and the whole go through within the educational system.

At the same time we invite parents to participate in workshops delivered by various facilitators who specialize in the dynamics between the staff / parents and students.

The "Steps" project from the Wolfson Foundation provides significant assistance, both to the school system and to helping parents.

There is an educational counselor who provides assistance for parents and students who need it, as well as a pre-school teacher who helps students needing personal advancement with one-on-one lessons.

We also assist a number of mentors who learn with students during and after school hours, and provide an educational and emotional response to any stressors indicated.

Talmud Torah Divrei Yechezkel is open to families interested in educating their sons about the love of Torah and man, in all shades of the Orthodox rainbow.