תורה. אחדות. שמחה.

תלמוד תורה דברי יחזקאל

תלמוד תורה דברי יחזקאל נוסד על ידי קהילה תורנית בית מאיר, קהילה המעוניינת לקיים לימוד בעל זהות מיוחדת מבחינה חינוכית וערכית.

הת"ת מחנך את תלמידיו לתורה ולמצוות, לדרך ארץ ולמידות טובות, ושואף להכוונת הבנים היקרים לישיבות הקדושות, ולעולם של אהבת תורה.

הת"ת שואף להצמיח תלמידים יציבים לימודית מתוך בריאות נפשית, תלמידים אשר צועדים יד ביד עם הצוות ולא כנגדו. צוות חזק, מגובש וסמכותי תורם לעמידה המרכזית של המקום כולו ובכללו של התלמיד אשר קונה את המבנה הפנימי היציב של המערכת כולה, ומתוכו מצמיח אישיות יציבה.

צוות הת"ת עובר השתלמויות וסדנאות פנימיות, המקנות למלמדים מבט על התלמיד ועל עצמם, והבנת התהליכים העוברים על הפרט ועל הכלל.

במקביל אנו מזמינים את ההורים להשתתף בסדנאות המועברות על ידי מנחים שונים המתמחים בדינמיקה בין הצוות / הורים לתלמידים.

פרוייקט "שלבים" מבית קרן וולפסון נותן סיוע נכבד, הן למערכת הבית-ספרית והן עזרה להורים.

במקום פועל יועץ חינוכי הנותן מענה להורים ותלמידים הזקוקים לסיוע, וכן מורה להוראה מקדמת הלומדת עם תלמידים הזקוקים לקידום אישי.

כמו כן אנו נעזרים במספר חונכים הלומדים עם תלמידים במהלך ולאחר שעות הלימודים, ונותנים מענה לימודי ורגשי.

תלמוד תורה דברי יחזקאל, פתוח לכל תלמיד המעוניין להתחנך על פי הקו הנ"ל.